Informácie

Každý majiteľ dostáva pri odovzdaní fretky do VÝCHOVNÉHO CENTRA zmluvu, ktorá je vyhotovená v dvoch kopiach. Svojím podpisom vyjadruje súhlas  s podmienky uvedenými v zmluve.

Pokroky fretočky je možné hlásiť majiteľovi formou mailu alebo telefonicky, podľa dohovoru.